242 Wythe Ave #4, Brooklyn, NY 11249
1-090-1197-9528
office@ourbusiness.com


ÀREA DE MÀRKETING DIGITAL

La reputació online està formada per la imatge de la nostra marca o empresa en Internet.

Aquesta reputació es compon pel que fem o diem però també pel que diuen de nosaltres.

Agencia de marketing online

Per què triar la nostra gestió de la reputació online

– Ens avancem als problemes.
– Enfortim la imatge de la teva marca.
– Incloem un manual d’estil perquè les teves respostes siguin ràpides i adequades als teus clients.

Fins ara, sempre hem sentit parlar de la reputació online en context de crisis, on una marca o empresa fa o diu alguna cosa que genera una situació negativa per a la seva imatge pública i per a si mateixa

Erectile Dysfunction is currently the preferred term insteadechocardiogram for a sildenafil.

.

No obstant això, mantenir una imatge de prestigi passa per alguna cosa més que solucionar aquests moments de crisis. Pots enfocar-te a solucionar problemes o pots apostar per una estratègia de gestió de la reputació online reduint les situacions de crisis i diferenciant-te pel tracte al client, la comunicació eficaç i la solidesa de la teva empresa.

En què consisteix el nostre servei de gestió de la reputació online:

• Monitoritzem els comentaris que reben els teus productes o serveis.
• Generem un missatge coherent en totes les comunicacions de la teva marca o empresa.
• Creem un manual d’estil per a les teves comunicacions.
• Establim un protocol d’actuació per avançar-nos a les situacions problemàtiques.